quinta-feira, setembro 13, 2012

Anos 90

 Sub painel - Percepções em Fundo Amarelo
  6/ XII 
41x33
 Sub painel - Percepções em Fundo Amarelo
  5/ XII 
41x33