quinta-feira, setembro 20, 2012

Anos 90


 Sub painel - Percepções em Fundo Amarelo
  8/ XII  
35x27 
 
 Sub painel - Percepções em Fundo Amarelo
  7/ XII  
35x27