sexta-feira, setembro 07, 2012

Anos 90

 Sub painel - Percepções em Fundo Amarelo
4/ XII 
35x27
 Sub painel - Percepções em Fundo Amarelo
3 / XII 
41x33